Start   Kontakt   Pågående projekt

 
 

Några avslutade projekt

Furulund, 3:116
KKB Fastigheter i Kävlinge

Nybyggnad av flerbostadshus med 20 lägenheter.
Uppdrag: Projektering av rörinstallationer och solvärmeanläggning samt yttre VA.Värmesystem med naturgas samt solvärmeanläggning med solfångare.

Lund, LUX
Akademiska Hus AB, Region syd.

Ny- och ombyggnad för Humaniora och Teologi vid Lunds Universitet. Ombyggnad av 10 880 m2 samt nybyggnad 7 200 m2.
Uppdrag: Entreprenadbesiktning av luftbehandlingsinstallationer samt OVK- besiktningar.

Malmö, Drömmen 11
MKB Malmö

Ombyggnad av flerbostadshus med 20 lägenheter.
Uppdrag: Projektering av ventilationssystem.

Malmö, Kv Peterstorp 1
Brf Saltsjöbaden

Ombyggnad av fjärrvärmecentral för flerfamiljshus med 92 lägenheter samt byte av termostat- och gruppventiler, injustering.
Uppdrag: Projektering, förfrågningsunderlag, samt upphandling.